BETON TOWAROWY


Beton towarowy

Receptury dostosowane do wymagań.

Surowce

Zapewniamy komponenty wysokiej jakości.

Kontrola produkcji

Materiały do produkcji betonu jak i sam produkt finalny poddawane są ścisłej kontroli we własnych laboratoriach.

Dostępność

Zapraszamy do naszych czterech wytwórni. 

Konwencjonalne metody opracowywania recept na mieszanki betonowe nie gwarantują trwałości betonów. Proporcje składników mieszanek betonowych powinny być dobrane tak, by uzyskać wymaganą wytrzymałość, urabialność i wysoką trwałość betonu. Receptury betonów IBF są zróżnicowane z uwagi na przeznaczenie konstrukcji jednakże w pełni powtarzalne dzięki komputerowo sterowanemu mieszalnikowi. 

Zarówno materiały do produkcji betonu jak i sam produkt finalny poddawane są ścisłej kontroli we własnych laboratoriach. Produkcja betonu towarowego IBF odbywa się zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami. Zapraszamy do naszych wytwórni.

Wytwórnie betonu towarowego: 

ŻAGAŃ: 601 87 00 14       JELENIA GÓRA: 601 18 13 07

Beton towarowy

Receptury dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Beton specjalistyczny

betony specjalistyczne (drogowe, mostowe, hydrotechniczne) w zależności od potrzeb inwestora