BARIERY DROGOWE


DROGOWE BARIERY OCHRONNE

instalacja ochronna stała lub tymczasowa

DROGOWE BARIERY OCHRONNE

pas środkowy z buforem żwirowym

DROGOWE BARIERY OCHRONNE

do stałego i czasowego oddzielenia pasów jezdni

DROGOWE BARIERY OCHRONNE

instalacja ochronna do krawędzi jezdni

DROGOWE BARIERY OCHRONNE

Elementy betonowe z łącznikiem czołowym - po połączeniu tworzą barierę dla pojazdów, które po odbiciu wracają do kierunku ruchu. IBF produkuje pięć typów barier, pozwalających na ich montaż w dowolnej potrzebnej konfiguracji.

PRZEZNACZENIE:

  • do czasowego oddzielenia pasów jezdni
  • do stałego oddzielenia pasów jezdni
  • instalacja ochronna do krawędzi jezdni
  • pas środkowy z buforem żwirowym
  • instalacja ochronna stała lub tymczasowa

Bariera Typ-81

do czasowego lub stałego oddzielania pasów jezdni

Bariera TYP 85-2

przeznaczona do rozdzielania przeciwległych pasów jezdni

Bariera TYP 85F

przeznaczona jest do rozdzielania przeciwległych pasów jezdni

Bariera TYP 93

przeznaczona jest do rozdzielania przeciwległych pasów jezdni

Bariera TYP 115-2

przeznaczona jest do czasowego rozdzielania pasów jezdni ze szczelinami odwadniającymi (lub bez nich)